Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Bİ-KA da Çalışmalarda Sona Gelindi

Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Bİ-KA tarafından yapılan “Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi” inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarında sona gelindi.

Avrupa Birliği hibe desteği ile yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisinin, faaliyete geçmesi ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu ile Bitlis’in çöpleri daha hijyenik , düzenli ve güvenli bir şekilde toplanacak. Ayrıca yeni sistemle birlikte çöp deposundan enerji elde etme imkanı da bulunuyor. Bitlis-Deliklitaş, Tatvan-Yumurtatepe ve Güroymak-Seferman vahşi çöp depolama alanlarının rehabilitsyon işlemleri çerçevesinde toplam 415.000 m2 lik alanda temizleme ve kapatma çalışmaları yapıldı ve bu çalışmalar için yaklaşık 1 milyon avro harcandı. 

Bİ-KA Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ; “Katı atıklardan kaynaklanan çevresel problemlerin ortadan kaldırılabilmesi ya da en aza indirilebilmesi amacıyla Güroymak İlçesi Tahtalı Köy Bellektepe Mevkiinde bulunan 48 hektarlık alan içerisinde, teknik ve tasarım açısından atıkların en uygun biçimde depolamalarının yapılacağı Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde, proje ömrü boyunca 2 milyon ton katı atık depolamayı planlıyoruz. Ayrıca plastik, cam, metal, kâğıt ve karton gibi geri dönüştürülebilir maddelerin diğer atıklara karışmadan toplanabilmesi için halkın kolayca ulaşabileceği yerlere atık kumbaraları yerleştireceğiz. Bu proje ile 20 yıllık bir süre zarfında kâğıt, plastik, metal, cam, gibi geri dönüştürülebilir malzemeler depolama alanına götürülmek yerine ikincil hammadde olarak kullanılacağından, endüstriye ekonomik hammadde temin edilecek ve böylece hammadde ihtiyacı azaltılacaktır. Ayrıca genelde yoğunluklarının düşük olmasından dolayı çöp hacimleri büyük olan bu atıkların geri kazanımı yapılacak böylece tesisimizin ömrü de uzayacaktır. Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi ile bir taraftan katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sağlanırken, atıkların çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması ve ekonomiye geri kazanımı gerçekleştirilecek, diğer taraftan da ilimizde katı atıklardan kaynaklanan çevre kirliliği ortadan kaldırılacaktır.” dedi. 


Cesim GÖZETEN açıklamasının sonunda Bİ-KA tarafından yaptırılan Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin yılbaşından itibaren faaliyete geçeceğini belirtti.

27 Aralık 2010