Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Van Valiliği Bİ-KA Tesisini Ziyaret Etti

Van Valisi tarafından görevlendirilen 12 kişilik bir grup Bİ-KA Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ni gezdi.Van Valiliği, İller Bankası, Van Çevre Orman İl Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü, Van İl Özel İdaresi ve Van Belediyesi’nden görevlendirilen kişilerden oluşan grup, Van’da da benzer bir tesis kurulması için Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ni inceledi.

Avrupa standartlarındaki tesisi gezen gruba Bİ-KA Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN teknik bilgiler verdi. Yeni düzenli katı atık depolama sistemi ile birlikte birliğe üye bütün belediyelerin çöplerinin aynı alana nakledileceğini belirten GÖZETEN; “Vahşi depolama sistemi yerine çağdaş kentlerin sahip olduğu şekilde Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini kurduk . Toplanan evsel atıklar, en sağlıklı ve işe yarar şekilde değerlendirilerek, bertaraf edilecek. Katı Atık Tesisimizin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesiyle birlikte çöp toplama ve depolama konusunda Bitlis örnek bir il konumuna gelecek.”dedi. 
 

07 Ocak 2011