Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Amasya, Bitlis ve Kütahya Katı Atık Çalıştayı Amasya da Yapıldı

   Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlar 2006 yılı programı kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Amasya, Bitlis, Kütahya Katı Atık Yönetimi Projeleri Çalıştayı Amasya'da başladı.

    Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Birlik Personelleri, Encümen Üyeleri, Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanları, İller Bankası Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB Genel Sekreterliği görevlilerinin iştirak ettikleri Çalıştayda, kapasite geliştirilmesi kapsamında yer alan ilk fazın tamamlanması ve çıktılarının değerlendirilmesi, ekipmanların incelenmesi, denenmesi ve geçici kabullerinin değerlendirilmesi, atık kumbaralarının, geri dönüşüm merkezlerinin ve transfer istasyonlarının kavramsal durumu ile kapasite geliştirilmesi kapsamında ikinci fazın ana hatlarının, uzmanların ve eğitim kurslarının planlanması gibi konuların ele alındı.  

    Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Ekim 2009'da devreye girmesi planlanan yeni çöp depolama sahasının, projede yapılan genişleme hamlesi sonucu 2 ay gecikeceğini, ancak proje değişikliği ile 400 bin euro kar edileceği gibi, çöp sahasının hizmet ömrünün uzayacağını dile getirdi.

 

27 Ekim 2009