Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Hakkımızda & Misyon & Vizyon

HAKKIMIZDA

Bitlis İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (Bİ-KA) çevre kirliliğinin önüne geçmek, tarihi ve doğal dokuyu korumak amacıyla, 4 Belediye bir araya gelerek Bakanlar Kurulunun 21.06.2006 tarihli ve 2006/10635 sayılı kararı ile kuruldu. 

Kurucu Üye Belediyeler: Bitlis Belediyesi, Tatvan Belediyesi, Güroymak Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi

Bitlis Katı Atık Birliği’ne sonraki dönemlerde Ahlat Belediyesi, Adilcevaz Belediyesi, Mutki Belediyesi, Hizan Belediyesi, Günkırı Belediyesi, Yolalan Belediyesi meclislerinde alınan kararla birliğe üye olmuştur. Üyelikler tamamlandıktan sonra Bitlis Katı Atık Birliği üye sayısı 10’ a yükselmiştir.

 


MİSYONUMUZ
 1. Modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımı, yeniden kullanımı ve düzenli depolanması,
 2. Türkiye ve AB mevzuatı kapsamında Birliği oluşturan mahalli idareler adına Birliğimizce Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi projesinin uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 3. Atık politikaları oluşturma ve uygulama sürecinde halkın bilinçli katılımını sağlama,
 4. Sağlık, güvenlik, ve çevrenin (yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve havayı kapsayan) korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılması.
 5. Daha temiz, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevrede doğal kaynakların kullanımını azaltmak üzere atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için yerel yönetim güç birliği
 
VİZYONUMUZ
 1. Tarihi ve doğal değerlerini koruyan ve sahip çıkan,
 2. Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan,
 3. Doğal kaynaklarını sürdürebilir kullanan ve koruyan,
 4. Kent ve kırsal hayatı bir bütün olarak geliştiren,
 5. Mahalli İdare Birliklerinin oluşma ve çalışma ilkelerinde birlikte hareket etmeyi ve güveni esas alan,
 6. Alanında örnek ve öncü,
 7. Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamak