Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Fiziksel Yapı ve Örgüt Yapısı

BİTLİS KATI ATIK BİRLİĞİ
 YÖNETİM ŞEMASI