Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Bİ-KA 2010 Bilgilendirme Çalışmaları

 

Önümüzdeki yaz faaliyete girecek olan Bitlis İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi (Bİ-KA) mart ayından itibaren halkı bilinçlendirme çalışmaları başlatılacaktır. Bu çalışmalar; evsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşüm zincirine kazandırılması ve değerlendirilmesi yolunda sağlıklı bir sistem kurulması ve toplumun bu yönde bilinçlenmesi büyük önem kazanıyor.Çöplerin üretildiği kaynakta ayrıştırılması, bir kısmının geri dönüştürülerek katı atık yoğunluğunun azaltılmasını desteklemek ve böylece yörenin çöp sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

    Hedefler:

-Bölge halkının katı atık yönetimi ve katı atıkların kaynakta ayrıştırılması konusunda bilinçlenmesi, 
-Yerel yönetim ve STK'lar arasında işbirliği sağlanması,
-Okul ve derneklerde eğitim amaçlı seminer düzenleme,
-Bölge muhtarları, çalışmanın başlatıldığı site yöneticileri, kapıcıları ve apartman görevlilerinin bu konu üzerinde eğitim almış Çevre Mühendisleri tarafından bilgilendirilmesi,
-Ambalaj atıklarının evsel atıklarından ayrı toplanması gereği vurgulanarak ve çalışma başlatılması planlanmaktadır.

     Sonuç:

-Toplumda sürdürülebilir çevre ve bilinçli tüketim anlayışının yerleştirilmesi,
-Atık yönetimi konusundaki Avrupa deneyiminin Bitlis Bölgesine aktararak sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulması,
-Yüksek kalitede ambalaş atıklarını kaynağında toplanması,
-Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması,
-Ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması.

16 Şubat 2010