Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Daha Temiz Bir Toplum İçin Evler Ziyaret Ediliyor

Bitlis Katı Atık Birliği vatandaşları bilgilendirmek için "Kapıdan Kapıya Bilgilendirme" çalışması yürütüyor. 

Çevresel çalışmalar kapsamında vatandaşların Katı Atık konusunda bilgilendirilmesi için haneler tek tek gezilerek broşürler veriliyor. Çalışma kapsamında tanıtım broşürleri, teşvik amaçlı mavi poşet ve toplama günlerinin yazılı olduğu afişler dağıtıldı. Bir ay içerisinde Bitliste tüm hanelere ulaşması hedeflenirken, vatandaşların çevreye daha duyarlı hale gelmesi hedeflenmektedir. Bika Birlik Başkanı Fehmi Alaydın, Katı Atık tesisin çalışmalarında sadece belediyelerin değil vatandaşında destek vermesi gerektiğini belirtti. Birlik Başkanı Alaydın şunları söyledi "Bitlis Katı Atık Birliği oalrak hayata geçirdiğimi proje kapsamında artık çöpler dereye veya vahşi depolama alanlarına gitmiyor. Avrupa standartlarında yapılan tesisimiz sayesinde çöplerimiz düzenli depolama ve ayrıştırma işlemine tabii tutuluyor. Yalnız bu iş sadece belediyelerin yapacağı bir iş değil. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Daha bilnçli ve daha duyarlı bir toplum oluşturmak için birliğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şuan Bitlis'te hanelere tek tek uygulanarak katı atık tesisi, mavi poşet ve çöp toplama saatlerine ilişkin bilgilerin bulunduğu broşürler dağıtılıyor."