Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Akademisyenlerden Bitlis Katı Atık Bertaraf Tesisine Ziyaret


Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde çalışmalarını sürdüren akademisyenleriden Çevre Mühendiliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mehmet TURP, Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül DEMİR YETİŞ, Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZER, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YILMAZ, Öğr. Gör. Burak DERELİ ve Öğr. Gör.Recep YETİŞ’ten oluşan bir heyet Bitlis Entegre Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisini ziyaret ettiler.

Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN ve ETAB Enerji Tesis Müdürü Erdal YALÇIN tarafından akademisyenlere yeni kurulan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve Depo Gazı (LFG) Enerji Üretim Tesisleri hakkında bilgi verildi. Yeni kurulan üniteler ile beraber işletmesi yapılan diğer üniteler hakkında bilgi verilerek yeni arıtma teknolojileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.