Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Atıktan Enerji Üretim Entegre Tesisi Kurulması İçin Yer Teslimi Yapıldı

Bitlis ilinde atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı alanlarında faaliyet gösteren Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) bünyesinde AB fonları ile kurulan ve yaklaşık olarak 7 yıldır işletmesi yapılan “Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi”nde depolanan ve depolanacak atıklardan yapılan ihale ile enerji üretimi yapılacaktır.

Bitlis Katı Atık Birliği encümeni tarafından yapılan ihale sonuçlandırılmış ve 22 yıllığına ETAB Enerji Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına verilmiştir. Bu firmaya 01.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak tesis işletmesi devredilmiştir.

ETAB Enerji firması depolanan ve tesise gelen günlük çöplerden enerji üretmek amacı ile “Depo (Çöp) Gazı Elektrik Üretim Tesisi”, gelen çöplerin ayrıştırılarak çürütülmesi ve enerjiye dönüştürülmesi için “Ön Ayrıştırma Tesisi” ile “Fermantasyon Tesisi” ve Bitlis ilinde kaynağında ayrı toplanacak ambalaj atıklarının ayrıştırılıp presleneceği “Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi” ni şartnamede belirtilen sürede kurup işletmeye alacaktır.

06.06.2018