Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Bİ-KA da Strateji Eğitimi verildi

18 Haziran Cuma günü Lilliana ABARCA tarafından “Katı Atık Projesinin Uygulanması İçin Teknik Yardım ve Kontrollük Hizmetleri” kapsamında “Stratejik Planlama, İzleme ve Kontrol” eğitimleri verildi. Eğitim programına Tatvan Belediye Başkanı Abdullah OK, Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Celal ERDİL, Günkırı Belediye Başkanı Şerefeddin SENCER, Encümenler, IHCUS temsilcileri ve Bİ-KA çalışanları katıldı.

Stratejik Planlamanın belediyeler için faydasını vurgulayan Abarca, bunun belediyelerin geleceği yönlendirmelerinde, önceliklerini belirlemede ve iç yönetim performanslarını geliştirmelerinde yardımcı olacağını belitti.

24 Haziran 2010