Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Bi-Ka Çevre Haftası Etkinlikleri

5-12 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Bİ-KA Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine gezi düzenlendi. TOKİ Ahmet Eren İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı gezide uygulamalı entegre katı atık yönetimi sistemi anlatıldı.

Yaklaşık 100 kişilik bir öğrenci grubunun katıldığı gezide, Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin tüm üniteleri hakkında bilgi verildi. Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi, Atık Su Dengeleme Havuzu, Atık Su Arıtım Ünitesi ve Katı Atık Düzenli Depolama Havuzlarını gezen öğrenciler Bİ-KA Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN tarafından bilgilendirildi. GÖZETEN, çevre kirliliğinin insan faaliyetleri sonucu suda ve toprakta ortaya çıkıp, doğal dengeyi bozarak çevre kalitesini düşürdüğünden bahsetti. “Çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak artan çöp miktarından kaynaklanan kirlilik ve iklim değişiklikleri dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır.” şeklinde konuşan GÖZETEN gün içinde kullanıp attığımız her şeyin aslında çöp olmadığını, bir çoğunun geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek atıklar olduğunu vurguladı.

Gezi boyunca öğrencilerin en çok dikkatini çeken şey ise çöp kamyonlarının düzenli depolama havuzlarına çöp dökümü oldu.

09 Haziran 2011