Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Bi-Ka Çöpten Elektrik Üretecek

 

Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) 2011 yılından itibaren Bitlis il, ilçe ve beldelerden gelen evsel atıkları depolamakta, atıklardan süzülen çöp sularını arıtmakta, sağlık kurumlarından üretilen tıbbi atıkların toplaması ve bertarafını yapmakta ve ambalaj atıklarını toplayıp geri dönüştürmektedir. 2015 yılı itibari ile Bİ-KA düzenli olarak depolanan evsel atıklardan elektrik enerjisi üretimine geçmek için gerekli çalışmalara başladı.

    Bu çalışmalar çerçevesinde Bİ-KA Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi atık azatlım, geri kazanım ve atıkların enerjiye dönüştürülmesi faaliyetleri için çalışmalara başladı. Bu kapsamda çöp gazından elektrik enerjisi üretim ve geri dönüşüm toplama ve ayırma tesisleri önümüzdeki 2 (iki) yıl içerisinde hayata geçirilecek. Söz konusu tesisler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına ihale edilecektir.

    Konu ile ilgili açıklama yapan Bİ-KA Birlik Başkanı Fettah AKSOY “ Bitlis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bölgede Avrupa Birliği fonlarıyla kurulan ilk evsel atık düzenli depolama tesisidir. Projeye 2006 yılında başlanmış olup 2009 yılında yer teslimi yapılarak Tahtalı Köyü karşısı Bellektepe mevkiinde inşaat işlerine başlanmıştır. 2010 yılı Aralık ayında inşaat işleri bitmiş ve 2011 yılı Ocak ayında tesis işletmeye alınmıştır. Yaklaşık 4 (dört) yıldır evsel atıkların depolandığı tesisimizde çöp gazından (LFG) enerji elde etmek için Bitlis Katı Atık Birliği meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletmesinin ve Enerji Üretim Santrali ile Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesislerinin kurulumu ve işletimi 10 (on) yıllığına ihale edilecektir. Bölgede ilk olarak kurulacak çöp gazından enerji santrali Bitlis Katı Atık Birliğine ve bu Birliğe üye olan belediyelere önemli faydalar sağlayacaktır. Söz konusu tesislerin kurulumu için ihale ilanına çıkılmış olup ihalemiz birlik encümenince 22.12.2014 tarihinde yapılacak bu tesislerin ilimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    10 Aralık 2014