Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Entegre Enerji Üretim Tesisleri Çalışmaları Devam Ediyor

1 Haziran 2018 tarihinde ETAB Enerji firmasına yer teslimi yapılan Bitlis Entegre Katı Atık Tesisinde çalışmalar devam etmektedir.Tesiste elektrik üretim amacıyla mevcut atık depolama hücresinde gerekli borulamalar ve düzenlemeler yapıldı.Depo Gazı Enerji Üretim Santrali ve bu santrale bağlı enerji nakil hatları kuruldu. Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) enerji üretim lisansı alındığı takdirde elektrik üretilerek iletim hatlarına verilecektir.

Tesiste Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi kurulması için daha önce garaj olarak kullanılan bina kapatılmıştır. Tesise ayırma bandı ve balya pres makineleri alınarak gerekli izin ve lisanslara başvuru yapılarak Ambalaj Atığı Tesisi faaliyete alınacaktır.

 

05.11.2018