Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Üye Belediyeler İçin Tıbbi Atık Yönetim Planı Hazırlandı

25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ne göre belediyeler tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu maddeye istinaden üye belediyelere Bitlis Katı Atık Birliği İşletme Müdürlüğü tarafından “Tıbbi Atık Yönetim Planı” hazırlanıp gönderildi. Üye belediye bölgesinde oluşan tıbbi atıkların nasıl yönetildiği olanda detaylı olarak yer almaktadır. 15.08.2017