Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Vahşi Depolama Alanları Kapatılıyor

Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde Bitlis-Deliklitaş, Tatvan-Yumurtatepe ve Güroymak-Seferman vahşi depolama sahalarının rehabilitasyon çalışmalarına başlandı.Kıdemli Proje Yöneticisi ve Bİ-KA Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN tarafından yapılan açıklamada, rehabilitasyon çalışmalarının 15 Temmuz itibariyle başladığı, çalışmaların MAKSOMER A.Ş. tarafından sürdürüldüğü ve 2 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı ifade edildi. Çöplüklerin rehabilite işlemlerinin bütçesinin 1 milyon Avro olduğu vurgulandı.

Kapatılma işlemlerinin ilk basamağında çöplüklerin emniyet ve güvenlik önlemlerinin alındığı, rehabilite çalışmalarına ilk olarak Güroymak’ta ardından Bitlis ve Tatvan’da eş zamanlı olarak başlandığı kaydedildi. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Bitlis-Deliklitaş çöplüğü taşınırak Tatvan-Yumurtatepe ve Güroymak –Seferman çöplüklerinin ise yerinde tekniğine uygun bir şekilde kapatılarak temizleneceği belirtildi. Bitlis’te temiziğine başlanan alanın 30.000 m2 olduğu, kapatılacak alanların da Tatvan’da 65.000 m2 Güroymak’ta ise 320.000 m2 olduğu ifade edildi. 

Bİ-KA Birlik Müdürü Cesim GÖZETEN rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili olarak; “Birbirine karışmış olan evsel, geri dönüştürülebilir, tıbbi vb. atıklar söz konusu çöp alanlarına yaklaşık 40 sene boyunca gelişigüzel bırakılmış. Biz bu çalışmalarla yer altı ve yüzey sularının kirlenmesini ve çöp alanlarından çıkan gazların yangınlara yol açmasını engellemek bunun sonucunda halkın daha sağlıklı ve temiz bir çevreye sahip olmasını amaçlıyoruz. Bu üç vahşi depolama alanının kapatılması modern katı atık yönetiminin uygulanabilmesi için çok önemlidir ve AB çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına tam uyumlu bir şekilde yapılacaktır.” şeklinde konuştu. 


Bİ-KA Birlik Başkanı Fehmi ALAYDIN projenin Bitlis için büyük önem taşıdığını belirterek, “Rehabilitasyon çalışmaları ile vahşi çöp depolama alanlarından kaynaklanan toprak, hava ve su kirliliğinin önlenmesiyle halk sağlığının korunması ve halkın yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Katı atık yönetiminin AB standartlarına yükseltilmesi zaman, destek ve halkın aktif katılımını gerektirmektedir. Bugünkü ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre verebilmek için herkesin ortak bir çaba göstermesi gerekmektedir.” dedi.

Rehabilitasyon çalışmalarının uygunluk ve kalitesinin IHCUS Consortium ve AB yetkilileri tarafından denetleneceği belirtildi.

10 Ağustos 2010